Výroba a dovoz prázdných paměťových médií a autorské poplatky agentuře OSA

V poslední době jsme se několikrát setkali s otázkou, zda jsou výrobci a dovozci prázdných paměťových médií povinni hradit poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním, neboli tzv. agentuře OSA.

Reklamní agentury mnohdy vyrábějí usb disky, paměťové karty a jiná paměťová média jako firemní reklamní předmět. Tyto produkty patří do skupiny tzv. nenahraných zabudovatelných nosičů záznamů.
Dle zákona č. 121/2000 Sb. a vyhl. č. 488/2006 ve znění vyhl. 408/2008 Sb. je jejich povinností nahlásit jejich výrobu nebo dovoz a odvádět z těchto médií náhradní autorské poplatky.

Jak vysoké jsou autorské poplatky USB flash disků?

  • V případě USB flash disků je určujícím kritériem kapacita. Výše náhradní odměny je zde stanovena sazbou 1,50Kč za 1GB.
  • V případě MP3/MP4 přehrávačů je rozhodujícím faktorem deklarovaná prodejní cena při dovozu či výrobě. Jedná se o 3% z ceny.

autorské poplatky

Proč každý zákazník platí za koupi elektronického, či paměťového média autorské poplatky?

Autorský zákon č.121/2000 Sb. ve svém § 30 dovoluje rozmnožování autorských děl pro osobní potřebu. To v praxi znamená, že každý si může pro vlastní a osobní potřebu např.okopírovat chráněné hudební dílo na jiný nosič jako je např.CD, paměťová karta či pevný disk. Jako kompenzaci za tuto legální možnost rozmnožování a kopírování autorských děl, které se v dnešní době stává opravdu masovou záležitostí, stanovil zákon právě systém náhradních odměn. Veřejnost se často mylně domnívá, že náhradní odměny jsou zde proto, aby vykompenzovaly nelegální pirátskou činnost, a to paušálně všech uživatelů (kolektivní presumpce viny). Jde však o kompenzaci či náhradu za zákonem dovolené užití chráněných autorských děl, a to nejen hudebních. Autorské poplatky za paměťová média

Jak se hrazené autorské poplatky dostanou k autorům?

Vybrané autorské odměny jsou rozúčtovány na základě hlášení od uživatelů hudebních děl všem autorům, jejichž díla byla užita. V případě provozoven, kdy OSA nemá hlášení od uživatelů, jsou takové odměny rozúčtovány poměrně na základě vzorku. Jako vzorek se používají statistiky hlášení od rozhlasových a televizních vysílatelů a hlášení o prodejích hudby. Vychází se z odhadu míry užívání jednotlivých druhů zařízení pro reprodukci hudby (rozhlasový nebo televizní přijímač, hifi sestava nebo paměťové zařízení). Autorské odměny jsou autorům vypláceny pravidelně 4x do roka.

Jaké hrozí sankce?

Užívání hudebních děl z repertoáru OSA bez uzavření licenční smlouvy může vést k právním krokům za neoprávněné užití jejich děl a dále k povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku běžné autorské odměny a náklady spojené s právními kroky.

 

Zdroj: OSA

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

(Info zpracování osobních údajů GDPR) *


(Info zpracování osobních údajů GDPR)

* Takto označená pole jsou povinná.