Zakázková 3D vizualizace reklamních předmětů

V dnešní době je na trhu s reklamními předměty obrovská konkurence. Jednotlivé společnosti se předhánějí ve výběru nabízeného sortimentu, kvalitě produktů, možnosti obrandování, termínu dodání …

3D Vizualizace Sanborn Wireframe

3D realizace reklamních předmětů

Sdílím postoj společnosti Silic Média, že budoucnost reklamních předmětů je v dárcích originálních, vyráběných na zakázku přesně dle požadavků a potřeb jednotlivých klientů. Zakázková výroba se však často neobejde bez kvalitní vizualizace – klient potřebuje mít předem představu o tom, jak bude finální produkt vypadat a mohl připomínkovat případné úpravy. Právě zde přichází na řadu kvalitní 3D vizualizační software, pomocí kterého se snažím vytvořit co nejvěrněji vypadající 3D návrh budoucího produktu. Jak toho docílit? Vždy se nabízí několik cest. Záleží na povaze navrhovaného objektu, na jeho tvaru, materiálu, funkčnosti…

Takový základní postup, který platí pro většinu 3D vizualizací často vychází z 2D křivkových nebo bitmapových podkladů. Připravené křivky, importované do 3D softwaru, často slouží jako základna tvaru budoucího
3D objektu. Importované bitmapové podklady slouží jako šablona pro věrné zachycení požadovaného tvaru. Někdy je třeba importovat bitmapové 2D obrazy zachycené dokonce z více různých pohledů (např. přední, boční, shora…) Teprve potom je možné dosáhnout základního 3D tvaru. Modelovacích nástrojů je celá řada, věřím že každý 3D grafik si oblíbí několik různých postupů a ty pak aplikuje při své práci.

Poté co je objekt zdárně vymodelován přichází na řadu nanesení materiálů, textur, shaderů.
U jednotlivých materiálů se specifikují vlastnosti, které mají ve skutečném světě, tak aby finální model co nejvíce odpovídal realitě.

Asi nejdůležitější fází kvalitní 3D vizualizace je správné nastavení světel, stínů a finálního renderování.
Rendering je matematický výpočet obrazu který tvoří výstup 3D vizualizace. Tato operace je často časově náročná a „prověří“ výkon pracovní stanice, na které je počítán.

Vyrenderovaný obraz je někdy ještě třeba postprodukčně upravit ve 2D programu. Zde např.  upravuji sytost, ostrost, vyvážení barev, příp. k obrazu montuji pozadí, nebo obraz zasazuji do náhledové šablony.

Věřím, že 3D vizualizace reklamních předmětů má velkou budoucnost. Rychlý vývoj softwaru a rostoucí výkon pracovních stanic jsou dobrým příslibem stále kvalitnějších vizualizací, což je jistě dobrá zpráva jak pro klienty, tak i pro 3D grafiky 🙂

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

(Info zpracování osobních údajů GDPR) *


(Info zpracování osobních údajů GDPR)

* Takto označená pole jsou povinná.